search
Sök
menu
Meny

Fickfakta

Foldern Fickfakta nedstoppad i fickor på stickad kofta.

Fickfakta innehåller statistik och fakta om Jönköpings kommun. Den ges ut årligen.

Flera ämnesområden är representerade, bl.a. befolkning, bostäder, näringsliv, utbildning, ekonomi, omsorg och politisk organisation.

Axplock ur 2017 års Fickfakta.

  • Branschen vård och omsorg sysselsätter cirka 13 290 personer därefter har handeln störst antal förvärvs­arbetande med nära 9 735 tätt följt av tillverkningsindustrin som har cirka 8 325 förvärvsarbetande.

  • De största arbetsgivarna är kommunen och Region Jönköpings län med 10 700 respektive 5 475anställda. Största arbetsgivaren inom det privata näringslivet är Husqvarna AB med 1 605 anställda varav 24 procent är kvinnor.

  • Under höstterminen 2016 fanns 10 787 studenter registrerade vid Jönköping University  och av dessa var 1 500 internationella.

Du kan ladda ned senaste Fickfakta nedan eller beställa ditt exemplar från stadskontorets utredningsenhet.

Fickfakta finns även på engelska och tyska – samtliga länkar nedan.

Kontakt

Lena Holmberg, utredningsenheten
Tfn 036-10 57 35