search
Sök
menu
Meny

Fickfakta

Fickfakta 2019 sticker upp ur en kappficka

Fickfakta innehåller statistik och fakta om Jönköpings kommun. Den ges ut årligen.

Flera ämnesområden är representerade, bl.a. befolkning, bostäder, näringsliv, utbildning, ekonomi, omsorg och politisk organisation.

Axplock ur 2019 års Fickfakta.

  • Branschen vård och omsorg sysselsätter cirka 14 150 personer därefter har handeln störst antal förvärvs­arbetande med nära 10 260 tätt följt av tillverkningsindustrin som har cirka 8 800 förvärvsarbetande.

  • De största arbetsgivarna är kommunen och Region Jönköpings län med 11 210 respektive 5 820 anställda. Största arbetsgivaren inom det privata näringslivet är Husqvarna AB med 1 765 anställda varav 25 procent är kvinnor.

  • Under höstterminen 2018 fanns cirka 12 600 studenter registrerade vid Jönköping University  och av dessa var 1 600 internationella.

Du kan ladda ned senaste Fickfakta här på sidan eller beställa ditt exemplar från stadskontorets utredningsenhet.

Fickfakta finns även på engelska.

Kontakt

Karin Lundbrant
Tfn 036-10 57 49