search
Sök
menu
Meny

Fickfakta

Från MR-dagarna 2017. Ahmad Rahimi med barnkören Nova och Songlines.

Fickfakta innehåller statistik och fakta om Jönköpings kommun. Den ges ut årligen.

Flera ämnesområden är representerade, bl.a. befolkning, bostäder, näringsliv, utbildning, ekonomi, omsorg och politisk organisation.

Axplock ur 2018 års Fickfakta.

  • Branschen vård och omsorg sysselsätter cirka 13 750 personer därefter har handeln störst antal förvärvs­arbetande med nära 10 215 tätt följt av tillverkningsindustrin som har cirka 8 520 förvärvsarbetande.

  • De största arbetsgivarna är kommunen och Region Jönköpings län med 10 995 respektive 5 620 anställda. Största arbetsgivaren inom det privata näringslivet är Husqvarna AB med 1 745 anställda varav 24 procent är kvinnor.

  • Under höstterminen 2017 fanns 11 501 studenter registrerade vid Jönköping University  och av dessa var 1 600 internationella.

Du kan ladda ned senaste Fickfakta nedan eller beställa ditt exemplar från stadskontorets utredningsenhet.

Fickfakta finns även på engelska och tyska – samtliga länkar nedan.

Kontakt

Lena Holmberg
Tfn 036-10 57 35