search
Sök
menu
Meny
Sök

Statistisk årsbok

Illustration av papper med en lista som bockats av och en penna bredvid pappret.

Här finns information om hur Statistisk årsbok ger en samlad och översiktlig siffermässig information om Jönköpings kommun.

Den kan laddas ner från vår statistikdatabas som du hittar under rubriken e-tjänster.

Uppgifter om befolkning, val, inkomster m.m.

Vi har sammanställt statistik om arbetsmarknad, befolkning, inkomster, miljö, hushåll, bostäder, utbildning, val, kommunikationer m.m. Det görs jämförelser mellan Jönköping och länets kommuner samt mellan Jönköping och rikets större kommuner. Siffrorna bryts även ned på församlingsnivå och kommunens delområden.

Uppgifter för åren efter 2012 finns endast i vår statistikdatabas

Statistisk årsbok har publicerats i 46 år och 2012 (årgång 43) var den sista i bokform. Versioner i pdf-format finns också för vissa år och hittas via mapparna nedan. 

Du kan beställa tidigare publicerade årsböcker av Karin Lundbrant tfn 036-10 57 49.

KONTAKT

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30