search
Sök
menu
Meny

Adress till Jönköpings kommun

Postadressen till Jönköpings kommun är
Jönköpings kommun, 551 89 Jönköping.

Skriver du till denna adress kommer ditt brev till stadskontorets diarium. Här diarieförs det och blir offentligt. Meddelandet skickas sedan vidare till berörd tjänsteman eller politiker.