Communityregler för sociala medier

Här finns information om hur du förväntas interagera med Jönköpings kommuns konton på sociala medier.

Övergripande regler

När du interagerar med oss på sociala medier ska du tänka på att:

  • Inte skriva sekretessbelagda uppgifter.
  • Inte publicera några personuppgifter.
  • Inte kränka någon.
  • Våra konton är inte en arena för politiska diskussioner.
  • Inte publicera reklam.
  • Inte använda svordomar eller liknande.

Hantering av publicerat material

Om vi upptäcker inlägg och kommentarer som stämmer in på punkterna ovan, kommer vi att radera dem. Vi förbehåller oss även rätten att blockera användare som bryter mot ovanstående regler.

Om du själv upptäcker sådant innehåll kan du anmäla det till kontaktcenter@jonkoping.se.

När ett inlägg eller kommentar inte längre är aktuell kan den gallras bort, enligt beslut från Stadsarkivet.

Brottsligt material

På våra sociala medier får det heller inte förekomma kommentarer som innehåller brottsligt material, t.ex. hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättsintrång. Om sådana uppgifter skulle förekomma, kommer dessa att tas bort omgående.

Senast granskad/publicerad: