Ställ dina frågor i vår chatt

Här finns information om hur du här på jonkoping.se kan chatta med våra kommunvägledare.

När chatten är öppen hittar du den som en blå knapp till höger på sidan med texten "Chatta med oss". 

Du kan använda dig av chattfunktionen för att komma i direktkontakt med en kommunvägledare. Dialogen som du för med kommunvägledaren är direkt och ingen annan kan följa den under tiden. Däremot sparas all text i chatten och du kan få den skickad till dig efter avslutad chatt. Den blir då en offentlig handling som vem som helst kan begära att få läsa enligt offentlighetsprincipen.

Läs mer via länkarna.

Offentlighetsprincipen

Allmänna offentliga handlingar

Hantering av personuppgifter

Regler för chatten

Kommunvägledaren som du har direktkontakt med är där för att hjälpa dig med ditt ärende och vi ber dig att använda ett vårdat språk. Vi efterfrågar en dialog med god ton och som håller sig till ämnet.

Vi accepterar inte:

  • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
  • Rasistiska, främlingsfientliga eller sexistiska yttranden eller budskap.
  • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
  • Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
  • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
  • Hot, trakasserier eller skvaller.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta chatten vid överträdelse mot ovanstående regler.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
Stadskontoret
Tfn: 036-10 50 00