Whistleblower (visselblåsare), tips om misstänkta missförhållanden.

Här kan du som misstänker att det finns missförhållanden inom någon av Jönköping kommuns verksamheter kontakta vissel­blåsar­funktionen (whistleblower­funktionen).

Misstankarna kan gälla korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv.

Visselblåsarfunktionen är till för alla som vill lämna ett tips.

Lämna ett tips

För att tipset ska kunna hanteras på ett bra sätt bör det innehålla:

  • Vilket fel som misstänks ha begåtts.
  • Vem som misstänks ha varit delaktig.
  • Vilka verksamheter, nämnder eller bolag i kommunen som är berörda.
  • Dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning.

Offentlighet och anonymitet

Namn och andra personuppgifter avseende den som lämnar anmälan omfattas av sekretess. Övriga uppgifter i anmälan får bedömas i varje enskilt fall om de kan omfattas av sekretess. Många tips som kommer in kan inte sekretessbeläggas och det finns därför ingen garanti för att innehållet i en anmälan omfattas av sekretess. Du som anmäler behöver inte lämna namn och personuppgifter för att anmälan ska utredas, men om du vill ha återkoppling krävs det att du lämnar kontaktuppgifter.

Återkoppling

Om du anmäler och inte är anonym, dvs. att du frivilligt uppger namn och kontaktuppgifter, så finns en lagstadgad skyldighet om återkoppling. Det innebär att du som anmäler ska få återkoppling med information om vad som hänt med anmälan.

Så här lämnar du tipset

Du lämnar ditt tips till en e-postbrevlåda för whistleblower-funktion.

E-post: whistleblower@jonkoping.se

eller via formuläret här.


Senast granskad/publicerad: