search
Sök
menu
Meny

Utbildningar om barnkonventionen

Från och med våren 2017 genomförs Jönköpings kommuns grundutbildning i barnkonventionen för hela Jönköpings län. Vi genomför tre grundutbildningar per termin på olika platser i länet.

Lär dig mer om barnkonventionen – gå grundutbildningen (länsutbildning)

Grundutbildningen "Barn är inte framtiden. Barn är nu" tar dig igenom formuleringen av rättigheter för barn, till dagens rättighetsperspektiv. Du anmäler dig via länken på denna sida.

Fördjupningsutbildningar (Jönköpings kommun)

Jönköpings kommuns utbildningspaket består även av ett antal fördjupningsutbildningar som handlar om särskilda artiklar i barnkonventionen. Utbildningspaketet utökas efter behov och kan därför på sikt innehålla fler fördjupningsutbildningar. De fördjupningsutbildningar som erbjuds för tillfället är:

  • Barns och ungas lika rättigheter och livsvillkor (artikel 2)
  • Barnets bästa (artikel 3)
  • Implementering av barnkonventionen (artikel 4)
  • När dom inte lyssnar, så lyssnar dom inte (artikel 12)
  • Öva, leka och sprida barnkonventionen (artikel 42)

Du anmäler dig till fördjupningsutbildningarna på kommunens intranät.

Vem står bakom utbildningarna?

Jönköpings kommun har under ett antal år erbjudit grundläggande och fördjupade utbildningar i barnkonventionen till kommunens anställda, förtroendevalda, anställda i friskolor samt representanter från civilsamhället. Jönköpings kommuns utbildningspaket är mycket uppskattat och efterfrågat. Från och med våren 2017 erbjuds grundkursen därför på fler ställen i länet.

Jönköpings kommun, strategigrupp barn och unga med stöd av Jämställdhetsrådets fokusgrupp barnets rättigheter via Länsstyrelsen och Barndialogen står bakom de verksamhetsöverskridande utbildningarna. Eftersom det är en grundläggande utbildning riktar den sig till alla yrkeskategorier i länets kommuner och Region Jönköpings län.