search
Sök
menu
Meny

Bidrag till integration och delaktighet

Det kommuncentrala anslaget 2018 för integration och delaktighet är 1 400 000 kr. Bidrag beviljas föreningar, organisationer och kommunala verksamheter. 

För att främja nyanländas delaktighet i samhället ska samverkan mellan Jönköpings kommun och det civila samhället utvecklas.

Prioriterade bostadsområden är Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Huskvarna söder.

Integrationsinsatser såväl kommunövergripande som inom andra bostadsområden bör också uppmuntras.

Samverkan mellan olika aktörer är mycket viktig. Via områdesgrupper på Råslätt, Öxnehaga, Österängen och i Huskvarna söder sker en god samverkan mellan kommunala förvaltningar, bostadsföretag, ideella föreningar och i vissa fall andra myndigheter (områdespolisen). Projektansökningar från lokalt verksamma föreningar prioriteras.

Projektanslag för integration och delaktighet är alltid tidsbegränsade. Enskilda personer beviljas inte bidrag från anslaget för integration och delaktighet. (Riktlinjer för anslaget till integration och delaktighet finns längre ner på sidan).


Beviljade bidrag, förvaltningar och föreningar 2017

Område

Belopp

Underground/Råslätts församlingsgemenskap, Unga Örnar och kultur-
och fritidsförvaltningen, projekt för att stärka värdegrund och stabilitet på
Råslätt, år 2.

373 000 kr

Kultur- och fritidsförvaltningen, delfinansiering av utvärdering JU,
Projekt för att stärka värdegrund och stabilitet på Råslätt.

150 000 kr

Bostads AB Vätterhem i samarbete med Hyresgästföreningen,
Projekt Birkagårdens framtid

450 000 kr

Råslätts sportklubb i samverkan med Råslättsskolan, fotboll flickor

210 000 kr

Östra Vätterbranterna, teaterföreställning, språkpromenader m.m.

  50 000 kr

KFUM - Mötesplats för nyanlända och samhällsinformation

  69 000 kr

IFK Öxnehaga, samverkan i lokalsamhället och fotboll
(Assyriska Öxnehaga Ungdom)

400 000 kr

Assyriska IK, samverkan i lokalsamhället och fotboll flickor
tilläggsansökan år 2. (Assyriska Öxnehaga Ungdom)

  40 000 kr

Assyriska IK, samverkan i lokalsamhället och fotboll flickor, år 3.
(Assyriska Öxnehaga Ungdom)

125 000 kr

Jönköping Södra IF, fotbollscup - Zlatanera cup

  50 000 kr


Beviljade bidrag, förvaltningar och föreningar 2016

Område

Belopp

Brahe Basket, samverkan skolor Råslätt, Öxnehaga och Huskvarna

100 000 kr

Öxnehaga bibliotek, Bibliotek för alla – biblioteksambassadör

  43 400 kr

Underground/Råslätts församlingsgemenskap, Unga Örnar och
kultur- och fritidsförvaltningen, projekt för att stärka värdegrund
stabilitet på Råslätt

376 000 kr

Husqvarna FF, Projekt Huskvarna söder år 3

275 000 kr

Assyriska IK i samarbete med IFK Öxnehaga
Assyriska Öxnehaga Ungdom – fotboll för flickor

200 000 kr

CISV- Children International Summer Villages lägerhelg
för CISV-ungdomar tillsammans med ensamkommande ungdomar

   10 000 kr

Boxningsklubben BK-ringen, inköp träningsmaterial

   47 000 kr

Studieförbundet Vuxenskolan anställning badvärdar - simundervisning kvinnor

   19 000 kr

Keur Yakaar – filmprojekt, Vägen till integration

   20 000 kr

KFUM möteplats nyanlända

     9 000 kr