search
Sök
menu
Meny

Prioriterade bostadsområden

I Jönköpings kommun finns ett antal prioriterade bostadsområden som tagits fram med hjälp av välfärdsindikatorer.

Ett aktivt områdesarbete ska bedrivas i prioriterade bostadsområden. Arbetet ska ske förvaltningsövergripande och i nära samarbete med det civila samhället, bostadsföretagen och polisen. Detta förebyggande arbete har stor betydelse för att skapa trygga miljöer (se Kommunprogrammet 2015–2018).

Utifrån välfärdsindikatorer prioriteras verksamheter på följande bostadsområden:

  • Råslätt
  • Österängen
  • Öxnehaga
  • Huskvarna söder

De välfärdsindikatorer som varit vägledande vid val av prioriterade bostadsområden är förvärvsfrekvens (andelen sysselsatta), utbildningsnivå och andel utrikes födda.

Mer information om välfärdsindikatorer, statistikdatabasen samt områdesfakta finns via länkar här på sidan.

I de prioriterade bostadsområdena finns områdesgrupper med representanter från skola, fritid, bibliotek, socialtjänst, bostadsföretag, olika föreningar och organisationer som har verksamhet i bostadsområdet. Områdesgruppernas uppgift är att genom samverkan se till hela bostadsområdets positiva utveckling.