search
Sök
menu
Meny

Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna

Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för rättighetsfrågor. 2017 arrangerades MR-dagarna i Jönköping.

MR-dagarna vänder sig till myndigheter, kommuner, politiker, forskare, ideella organisationer och till alla som vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Dagarna besöks årligen av ca 3 000 – 5 000 personer.

Syftet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, fördjupa och bredda det offentliga samtalet och utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationer och myndigheter.

I över tio år har MR-dagarna varit Nordens främsta arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter.

Organisation

Mänskliga rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt för alla som arbetar med och intresserar sig för mänskliga rättigheter.

MR-dagarna flyttar runt till olika städer, för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter runt om i Sverige. 9-11 november 2017 arrangerades MR-dagarna på Elmia i Jönköping, med temat ”De mänskliga rättigheternas framtid”.

Inför MR-dagarna bildades det en lokal arbetsgrupp i Jönköping, bestående av organisationer som stöttade konferensen ekonomiskt eller personellt. Organisationerna som deltog i den lokala arbetsgruppen var Jönköpings kommun, Region Jönköpings Län, Länsstyrelsen i Jönköpings Län, Jönköping University, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan, Diakonia, Ibn Rushd studieförbund samt Ordfront Vätterbygden.

Kontakt

Ellen Gustafsson
Projektkoordinator Mänskliga rättigheter
Tfn 036- 10 50 58