search
Sök
menu
Meny

Ett samhälle för alla

Kommunfullmäktige har antagit "Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun".

Programmet har sin utgångspunkt främst i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN:s standardregler för att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet samt FN:s konvention om barnens rättigheter.

Programmet omfattar sju områden som är centrala för kommuninvånarens möjlighet till delaktighet.

Det finns som en pdf under Dokument, men har också lästs in i DAISY-format för synskadade, se länk. Vill du ha också ha annan kommunal information på cd i DAISY? Kontakta oss och berätta vad du vill ha, så ordnar vi det. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.