search
Sök
menu
Meny

Tillgänglighets- och bemötandepriset

Jönköping ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram - inte bara på gator, torg och offentliga platser, utan även i offentliga lokaler, butiker och restauranger.

2017 delade Jönköpings kommun för första gången ut ett tillgänglighets- och bemötandepris i samband med Internationella Funktionshinderdagen.

Priset delades ut till butiken Lilla Violen och hotellet Scandic Elmia som visat sig ha speciellt god tillgänglighet för alla kunder.

Till god tillgänglighet räknas bland annat:

  • framkomlighet
  • information
  • bullernivåer
  • hänsyn till allergiker
  • kunnighet hos personalen

Bemötande av gäster och kunder bedöms och särskild hänsyn tas till om tillgänglighet åstadkommits med intelligens och fantasi.