Jönköpingsförslag - ditt förslag kan bli verklighet

Här finns information om hur du kan lämna eller rösta på ett Jönköpingsförslag.

Om Jönköpingsförslaget

Har du en idé eller ett förslag hur Jönköpings kommun kan förbättras? Påverka det som är viktigt för dig genom att lämna ett förslag eller rösta på ett inlämnat förslag.

Du som är folkbokförd i Jönköpings kommun har rätt att lämna ett Jönköpingsförslag, som är en del av vårt arbete med att stärka den lokala demokratin. Ditt förslag publiceras i vår e-tjänsteplattform där alla kan läsa och stödja det.

Tack vare Jönköpingsförslaget kan alla, förtroendevalda politiker, tjänstepersoner och andra kommuninvånare, se vad som engagerar dig. Det är ett bra sätt för oss att få veta hur vi kan förbättra och utveckla vårt arbete.

Lämna och rösta på Jönköpingsförslag på plats

Om du inte kan lämna in ditt förslag eller rösta på förslag i vår e-tjänster ovan kan du göra det fysiskt på någon av platserna:

 • Rådhuset i Jönköping
 • Stadshuset i Huskvarna
 • Kontaktcenter, Juneporten i Jönköping
 • Alla kommunala bibliotek

Vid inlämnandet behöver du legitimera dig och förslaget kommer hanteras på samma sätt som om du skickar in det via e-tjänsten. Hör av dig till kontaktcenter på 036-10 50 00 om du har några frågor.

OBS: Tänk på att alla förslag blir allmän handling. Det innebär att alla kan läsa ditt förslag.

Vem får lämna/rösta på ett förslag?

Alla som är folkbokförda i Jönköpings kommun, både barn och vuxna över 13 år, kan lämna eller rösta på ett förslag. Du får lämna en röst per person och förslag.

För att lämna ett förslag eller en röst behöver du legitimera dig för att visa att du är folkbokförd i kommunen. För att du ska få återkoppling om vad som händer med ditt förslag behöver vi dina kontaktuppgifter.

Hur funkar det?

Om ditt förslag får mer än 100 röster kommer det gå vidare till kommunfullmäktige för beslut (om vem som ska handlägga förslaget). Kommunfullmäktige kan även överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att ta beslut i ärendet.

Om ditt förslag inte får tillräckligt många röster avslutas det. Men alla inlämnade förslag sammanställs det och redovisas i kommunfullmäktige vid ett samlat tillfälle (detta sker två gånger om året).

Vad kan förslaget handla om?

Jönköpingsförslaget ska ingå i det kommunala uppdraget – det som kommunen kan påverka och besluta om. Du kan exempelvis lämna förslag om skola och utbildning, stadsmiljö, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg eller kultur och fritid.

Du kan inte lämna förslag som rör myndighetsövning mot enskild person, som t.ex. bygglov eller ekonomiska bidrag. Du kan inte heller lämna förslag om sådant som andra myndigheter är ansvariga för exempelvis sjukhusvård, inkomstdeklaration eller kollektivtrafik.

Vad händer när jag lämnat förslaget?

Vad händer när jag lämnat förslaget?

När du lämnat ditt förslag granskas det och därefter publiceras det i vår e-tjänsteplattform: service.jonkoping.se. Om ditt förslag inte godkänns kommer du att informeras om det.

Exempel på varför ditt förslag inte godkänts

 • det är en fråga eller en synpunkt, mer än ett förslag
 • det finns redan en pågående process
 • det finns redan ett liknande inlämnat förslag
 • det bryter mot en lag
 • det bryter mot kommunens värdegrund och är diskriminerande eller kränkande
 • det handlar om en verksamhet som inte hanteras av kommunen
 • det rör en enskild person

Vad händer när förslaget publicerats?

När ditt förslag publicerats kan du och andra rösta på det under 60 dagar. Om det under den tiden får fler än 100 röster går det vidare till kommunfullmäktige som tar beslut om vem som ska handlägga och besluta om ditt förslag. Du som lämnat förslag får uppdateringar kring hur ditt förslag hanteras.

Senast granskad/publicerad: