Val till riksdag, kommun och region

Här hittar du information om val till riksdag, kommun och region som nästa gång infaller den 11 september 2022. Det finns även möjlighet att förtidsrösta.

I Jönköpings kommun bor runt 110 000 röstberättigade medborgare som har möjlighet att rösta vid Allmänna valen 2022. Som röstberättigad får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress där det framgår vilken vallokal du ska rösta i. Du kan välja att antingen förtidsrösta eller rösta på själva valdagen.

Förtidsröstning

Du kan med fördel förtidsrösta från 24 augusti till 11 september i någon av kommunens röstningslokaler.

Här kan du förtidsrösta Länk till annan webbplats.

Riskgrupp: Du som tillhör riskgrupp och vill rösta smittsäkert kan med fördel förtidsrösta på Asecs drive-in från och med 24 augusti till och med 10 september.

Öppettider: Asecs drive-in Länk till annan webbplats.

Rösta på valdagen

Den 11 september är det valdag. På ditt röstkort framgår det vilken vallokal du ska rösta i.

Vallokaler på valdagen Länk till annan webbplats.

Förändring av röstningslokaler

För er som tidigare förtidsröstat på valdagen i bokbil i Öggestorp och Järstorp finns numera möjlighet att förtidsrösta i annan närliggande förtidsröstningslokal eller i någon av kommunens övriga förtidsröstningslokaler. På valdagen röstar du i vallokalen i det distrikt du tillhör vilket framgår av ditt röstkort.

Möjligheten att förtidsrösta har utökats genom fler röstningstillfällen på flera platser på landsbygden runt Järsnäs, Norra Unnaryd, Svarttorp, Ödestugu och Örserum.

Du kan få hjälp med att rösta

Om du inte kan rösta i vallokal på valdagen finns det olika sätt att gå tillväga. Du kan välja att förtidsrösta, rösta med bud eller genom ambulerande röstmottagning om du inte känner någon som kan vara bud åt dig.

Få hjälp med att rösta - rösta med bud eller ambulerande röstmottagning

Borttappat röstkort

Dubblettröstkort kan utfärdas i våra förtidsröstningslokaler och i Rådhuset.

Valnämnden

Kommunen har en valnämnd som ansvarar för att rent praktiskt genomföra Allmänna val, EU-val, folkomröstningar och eventuella extra val. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns röstmottagare. Valnämnden ska informera om hur valet går till och var och när du kan rösta.

Valnämndens uppdrag

Valnämnden i varje kommun är en lokal valmyndighet. Valnämnden har ansvar för genomförandet av röstning inom kommunen.

I ansvaret ingår att utse och utbilda röstmottagare och se till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt se till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.

Valnämnden i Jönköpings kommun

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare och är folkbokförd i regionen/kommunen eller,
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i regionen och kommunen eller,
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Valmyndigheten: Mer information om röstning och rösträtt Länk till annan webbplats.

Rösträtt för utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla
dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Särskilda regler för vissa EU-medborgare

Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Europaparlamentet om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.

Frågor och svar - valet 2022

Jag har tappat bort mitt röstkort, kan jag få ett nytt?

Dubblettröstkort kan utfärdas i våra förtidsröstningslokaler och på valkansliet i Rådhuset.

När kan jag förtidsrösta?

24 augusti till och med valdagen 11 september.

Var kan jag rösta?

På ditt röstkort framgår det vilken röstningslokal du kan gå till på valdagen. Vill du istället förtidsrösta kan du göra det från och med 24 augusti till och med valdagen den 11 september i flera olika förtidsröstningslokaler.

Se våra förtidsröstningslokaler och öppettider Länk till annan webbplats.

Är röstningslokalerna funktionshinderanpassade?

Alla röstnings- och vallokaler har inventerats avseende tillgänglighet utifrån Myndigheten för delaktighets checklista för tillgänglig val.

Vilken typ av legitimation eller id-handling behöver jag uppvisa när jag röstar?

När du röstar behöver du uppvisa giltig legitimation som exempelvis något av följande:

 • identitetskort utfärdat av Skatteverket
 • vanligt svenskt pass
 • svenskt nationellt identitetskort
 • svenskt körkort
 • svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet
 • SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort
 • EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006
 • pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006.
 • nationellt identitetskort för EU-medborgare utfärdat från och med den 2 augusti 2021
 • pass utfärdat av Storbritannien innan den 1 februari 2020

Röstmottagaren kontrollerar att personnummer och namn stämmer överens med röstkort eller röstlängd.

Kan jag rösta med bud?

Om du på grund av exempelvis sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt inte kan ta dig till en röstningslokal, kan du rösta med bud eller ambulerande röstmottagning.

Rösta med bud eller ambulerande röstmottagning

Var hittar jag information på andra språk?

Valmyndigheten: Other languages Länk till annan webbplats.

Har du fler frågor och svar kan du besöka valmyndigheten via länken nedan

Valmyndigheten: Fler frågor och svar Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Du når Valnämnden i Jönköpings kommun via Kontaktcenter
Tfn: 036-10 50 00
E-post: valnamnd@jonkoping.se