Social hållbarhet

Här finns information om hur Jönköpings kommun arbetar med social hållbarhet.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Program för social hållbarhet

Jönköpings kommunfullmäktige beslutade 2018 att ta fram ett program för social hållbarhet. Programmet ska utgå från Agenda 2030 och de 10 av de globala målen som handlar om social hållbarhet. Ett liknande program för arbetet med miljö (eller ekologisk hållbarhet) finns redan sedan ett antal år tillbaka. Programmen blir styrande för hur Jönköpings kommun ska jobba med hållbarhetsfrågor.

Senast granskad/publicerad: