Arbetsmaterial - demokratidialog

Här finns arbetsmaterial till demokratidialoger, möten mellan högstadie- och gymnasieungdomar och kommunens styrande politiker.

För att öka barns och ungas delaktighet i Jönköpings kommun genomförs årliga demokratidialoger mellan högstadie- och gymnasieungdomar och kommunens styrande politiker.

Här hittar du arbetsmaterial som vi tagit fram tillsammans med våra unga medborgare. Materialet fungerar lika bra som grund inför kommande dialoger som diskussionsunderlag efteråt.

Självklart kan materialet även användas vid andra tillfällen, för att öka barns och ungas kunskaper om demokratifrågor och barnkonventionen. Det kan användas enskilt eller som komplement till annat.

Presentationer

Diskussionskort, handbok, tidslinje

Videor

Nedan hittar du länkar till de filmer som du hittar på sidan, för att exempelvis bädda in i en presentation eller liknande. Filmerna är publicerade på Stadskontoret play, du hittar länksträngen till vardera video bredvid videospelaren.

Video - Vad arbetar vi med? Länk till annan webbplats.

Video - Det kan ni göra Länk till annan webbplats.

Video - Barnkonventionen Länk till annan webbplats.

Video - Normstorm Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: