Föreläsning: Ung livsstil enkät 2022

Fem ungdomar som filmas på gatan. 

Vad tycker och tänker våra unga?
– vi frågar och lyssnar

Ung livsstil undersöker levnadsvillkor, delaktighet och preferenser bland unga Jönköpingsbor mellan 10 och 19 år. Enkätundersökningen, som genomförts regelbundet sedan 1994, syftar till att få ökad förståelse för ungas behov.

Föreläsningen kl. 18–20 är inställd. Du som är engagerad i en förening som har verksamhet för barn och unga är välkommen på föreläsningen kl. 9–12 istället. Läs mer i fliken här under.

Uppdaterad 2022-09-09

Föreläsning kl 9–12 för dig som möter barn och unga i ditt arbete

Denna föreläsning är för dig som arbetar med barn och unga i Jönköpings kommun. (Inte bara för dig som är anställd hos Jönköpings kommun alltså.)

Datum och tid: 22 september, klockan 9.00–12.00.
I anmälan anger du om du vill stanna på lunch och ev specialkost.
Plats: Spira, Kaféscenen. Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping.

Sista anmälan: 10 september.

Föreläsningen är gratis.

Anmälan till föreläsningen Ung Livsstil Länk till annan webbplats.


Behöver du avanmäla dig?
Det gör du via länken du får vid anmälan.

Enkäten ”Ung livsstil” ställer frågor till ungdomar i Jönköpings kommun om skolan, trivsel i livet, inflytande i skolan, på fritiden och undersöker deltagande i föreningslivet. Men också om förtroende för vuxna, hälsa och fysisk aktivitet, droger, läsvanor och trygghet och mycket annat. Den omfattar även frågor om vilken typ av idrott eller annan fysiskt eller annan aktivitet ungdomarna vill ägna sig åt.

Genom att analysera svaren i enkäten har vi möjlighet att möta och förstå de ungas behov och de förändringar som sker. Istället för att gissa får vi möjlighet att veta vad och hur barn och unga tänker och tycker. För att hjälpa oss att förstå och tolka svaren samt se samband och göra analyser har vi hjälp av forskningsledare Ulf Blomdal.

Den 22 september är du välkommen att lyssna till Ulf – som dels gör jämförelser mellan olika stadsdelar och åldersgrupper men också i Jönköpings kommun, dels jämför oss med andra kommuner. Men Ulf gör också jämförelser mellan olika socioekonomiska grupper, svensk respektive utländsk bakgrund, stadsdelar och åldersgrupper. 
Även eleverna i särskolan ingår i studien

Detta blir ett utmärkt tillfälle för vidare samverkan och för att tillsammans möta barn och ungdomar i deras vardag i vår kommun. Du får garanterat med dig både svar och kunskap som du har nytta av i din verksamhet och ditt uppdrag.

 

Senast granskad/publicerad: