Trygga grannar

Illustration i blått och grönt av hustak och hjärtan. 

Här kan du läsa mer om konceptet Trygga Grannar och hur du som medborgare kan vara med och visa civilkurage och göra Jönköping till en tryggare kommun.

Trygga grannar är ett våldsförebyggandekoncept som syftar till att visa omtanke och civilkurage i situationer där hyresgäster känner oro för sina grannar. Konceptet har utvecklats och testats hos bostadsbolaget Vätterhem. Målsättningen är att alla ska känna sig trygga i sin bostad.

För att en person som är våldsutsatt ska få modet att lämna en våldsam relation betyder andra medmänniskors reaktion oerhört mycket. Socialtjänsten är helt beroende av att personer ute i samhället agerar och tar kontakt med socialtjänsten för att berätta om t.ex. barn som far illa i hemmet. Detta är avgörande för att kunna erbjuda stöd och skydd för både våldsutsatta vuxna och barn.

Nu söker vi fler bostadsbolag som vill vara med och underlätta för medborgare att visa civilkurage.

Modellen Trygga grannar har utvecklats tillsammans med polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten, kvinno- och tjejjouren, Hyresgästföreningen m.fl. och ingår i kommunens samverkan för trygghet och säkerhet.

Senast granskad/publicerad: