Säkerhet när du vistas i och omkring vatten

Här får du information om vattensäkerhet, simundervisning i skolan, flytvästar och livräddningsutrustning.

God vattensäkerhet uppnås om du kan simma och använder flytväst vid aktiviteter på och vid vatten. Du bör också ha utrustning för issäkerhet när du vistas på naturis. Barn i kommunala grundskolan får obligatorisk simundervisning till och med årskurs 2. Detta för att så många barn som möjligt ska bli simkunniga tidigt. Enligt läroplanen ska man kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg när man går ut årskurs 6.

Vuxna och barn har också möjlighet att delta i den frivilliga simundervisning som bedrivs av Jönköpings simsällskap och Svenska livräddningssällskapet på kommunens bad.

Jönköpings simsällskap Länk till annan webbplats.

Svenska livräddningssällskapet (SLS) Länk till annan webbplats.

Kommunen bedriver arbete med vattensäkerhet i en grupp med representanter för förvaltningar och ideella organisationer.

Flytväst och säkerhetspaket för is

Hyr din flytväst eller säkerhetspaket hos räddningstjänsten.

Livräddningsutrustning

Den utrustning för livräddning i vatten som finns på allmän mark sköts av kommunen.  Utrustning som kommunen placerar ut och sköter är båtar, livbojar (frälsarkransar) och hakar. Hjälp oss att hålla utrustningen funktionsduglig genom att anmäla fel på utrustningen (under E-tjänster).

Senast granskad/publicerad: