Hastighetsbegränsning i sjöar och vattendrag

Här finns information kring begränsningar för båt och vattenskoter.

I vissa sjöar och andra vattendrag finns det begräsningar för båttrafik. Länsstyrelsen beslutar om vilka hastigheter som ska gälla till sjöss.

Länsstyrelsen beslutar även om förbud mot att ankra och andra begränsningar som gäller vattenområden.

Vattenskoter får endast köras i Vättern, i farleden för färjorna mellan Gränna och Visingsö. Från och med 1 maj 2022 behöver du ha förarbevis för att få köra vattenskoter.

Förarbevis vattenskoter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

I kartan kan du se länsstyrelsens regler för sjötrafik, till exempel var det finns förbud mot motorbåt, hastighetsbegränsningar och förbud mot ankring.

Länsstyrelsens karta, sjötrafikföreskrifter Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens information om sjötrafik Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: