search
Sök
menu
Meny

Samverkan kring barn och unga i Jönköpings kommun

Foto: Mikael Nyander

Att vara barn eller ungdom i Jönköping ska kännas tryggt. Hälsan hos barn och unga är i fokus i flera satsningar och hjälpen ska vara lättillgänglig. Barn och unga ska ges möjlighet att påverka samhällets utveckling. 

Flera nya satsningar har gjorts, och görs, för att allt fler vuxna i samhället ska ha barnens bästa i fokus, i sitt arbete. Men ända sedan 1980-talet har det funnits en organisation för samverkan kring barn och ungas situation i Jönköping.

Samverkan på flera nivåer i barn- och ungdomsfrågor

I Jönköping finns en organisation där många samarbetar kring barnen. Representanter från kommun, landsting och polis samverkar i olika grupper, för att gynna barns och ungas situation och välbefinnande i Jönköping. På en särskild sida kan du läsa mer om deras arbete.

Årliga möten mellan barn/ungdomar och politiker

Lokala och centrala ungdomsforum, och dialogträffar med barn och unga, är grunden för att ge unga inflytande i de frågor som upplevs viktiga för dem.

Psykisk hälsa för barn och unga

Under tre år har landstinget och kommunen gemensamt arbetat fram ett antal utvecklingsområden kring barns och ungas psykiska hälsa. Fokus har legat på samverkan och synkronisering av insatser för att ge rätt insatser på rätt nivå och i rätt tid.