search
Sök
menu
Meny

Samverkan kring barn och unga i Jönköpings kommun

Ungdomar som går på gångväg. 

Foto: Mikael Nyander

Att vara barn eller ungdom i Jönköping ska kännas tryggt. Hälsan hos barn och unga är i fokus i flera satsningar och hjälpen ska vara lättillgänglig. Barn och unga ska ges möjlighet att påverka samhällets utveckling. 

Flera nya satsningar har gjorts, och görs, för att allt fler vuxna i samhället ska ha barnens bästa i fokus, i sitt arbete. Sedan 1980-talet har det funnits en organisation för samverkan kring barn och ungas situation i Jönköping.

Samverkan på flera nivåer i barn- och ungdomsfrågor

I Jönköping finns en organisation där många samarbetar kring barnen. Representanter från kommun, region och polis samverkar i olika grupper, för att gynna barns och ungas situation och välbefinnande i Jönköping. Gå till sidan "Samverkan på flera nivåer, för barn och unga" för information.

Möten mellan barn/ungdomar och politiker

Lokala och centrala ungdomsforum, och dialogträffar med barn och unga, är grunden för att ge unga inflytande i de frågor som upplevs viktiga för dem.

Psykisk hälsa för barn och unga

Regionen och kommunen har gemensamt arbetat fram en handlingsplan kring barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger på samverkan och samordning för att ge rätt insatser på rätt nivå och i rätt tid. Gå till sidan "Psykisk hälsa barn och unga" för information.

Medborgarlöfte

Jönköpings kommun och polismyndigheten har en lång tradition av samarbete och det har sedan många år funnits ett avtal om samverkan. Lokalpolisområde Södra Vätterbygden och Jönköpings kommun ska gemensamt under 2019 arbeta utifrån ett medborgarlöfte som består av två huvudpunkter.

  • Skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar
  • Arbeta med trygghetsskapande åtgärder i centrala delar av Jönköping

Läs mer om medborgarlöftet och arbetet i dokumentet nedan.