search
Sök
menu
Meny

Brygga mellan skola och arbetsliv, för ungdomar utanför gymnasieskolan

I samverkan mellan social-, fritids- och utbildningsförvaltningen finns Ung Arena som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 20 år, som inte går i gymnasiet eller har någon annan sysselsättning.

Målet för UngArena är att hjälpa ungdomen att hitta sin väg mot exempelvis utbildning, arbete, en aktiv fritid och god hälsa.

Ung Arena

Eva Norrby, utvecklingsstrateg, Arbetsmarknadsavdelningen