search
Sök
menu
Meny

Dialog med föräldrar om förebyggande arbete mot droger

Kommunen har sedan länge en dialog med föräldrar, i drogförebyggande frågor. Formen för möten och dialog har varierat över tiden. Numera sker det genom konceptet Föräldrar förebygger.

På 90-talet startade ett arbete, där fältassistenterna ("fältarna") mötte föräldrar till elever i årskurs 7, för att ta upp frågor kring attityden till alkohol och andra droger m.m.

År 2004 omvandlades arbetet till ett koncept kallat ÖPP (Örebro PreventionsProgram) och som riktades till alla 7-9-skolor. Efter en del kritik ändrade man arbetsmodell, och från hösten 2008 arbetade nätverken på 7-9-skolorna och fältarna utifrån egenhändigt framtagna idéer, där man använde sig av kommunens egen statistik som grund för diskussionerna (en undersökning bland elever, om alkohol, narkotika och tobak).

Från hösten 2009 arbetar man med ett gemensamt koncept: Föräldrar Förebygger. På socialtjänst, fritids-och utbildningsförvaltning finns samordnare som tar fram statistik och förbereder informationsmaterial och frågor inför möten med föräldrar, läsårsvis. Mötena schemaläggs för varje skola och årskurs, och det är fältsekreterare, skolkuratorer och fritidsledare som håller i mötena.

Föräldrar förebygger vänder sig till föräldrar i årskurs 6-9 samt även föräldrar till år 1-eleverna på gymnasiet.

Föräldrar förebygger, information till föräldrar, Trygg i skolan

Annett Kjellberg
Chef, kvalitet och utveckling vid utbildningsförvaltningen