search
Sök
menu
Meny

Möten mellan barn, ungdomar och politiker

Vi vill att barn och ungdomar ska vara med och lyfta fram de samhällsfrågor som unga i kommunen själva upplever som mest angelägna.

Det första barn och ungdomspolitiska handlingsprogrammet i Jönköpings kommun antogs av kommunfullmäktige 1985. Programmet har reviderats 1996, 2002 och 2007.

Barn och ungdomar har involverats i arbetet med att lyfta fram vilka samhällsfrågor som känts mest angelägna. I och med det senaste barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet har man kompletterat ungdomsforum med ett barnforum för de yngre barnen.

Tyngdpunkten i processen läggs på en årlig dialog mellan barn, ungdomar och förtroendevalda. Varje år genomförs lokala ungdomsforum i närområdet.

Centrala barnforum och ungdomsforum genomförs varje år och dokumenteras i oktober, lyfts som nämndsärende och redovisas därefter till kommunfullmäktige i januari.

De centrala årliga mötena mellan barn, ungdomar och förtroendevalda kallas dialogträffar. I april möts man i anslutning till fullmäktiges sammanträde och i oktober genomförs möten med samtliga nämnder. Mötena dokumenteras och läggs sedan till grund för en politisk behandling och redovisas till fullmäktige.

Kontakt

Lena Lück, samordnare demokrati