search
Sök
menu
Meny

Handlingsplan psykisk, fysisk och social hälsa barn och unga

Handlingsplanen Samverkan psykisk, fysisk och social hälsa - barn och unga i Jönköping  gäller för perioden 2016 – 2019. Uppföljning av handlingsplanen sker genom SBU och BBU.

I dokumentet nedan kan du läsa mer om de gemensamma satsningar för att nå bättre hälsa bland barn och unga. Satsningarna sker i samverkan med kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län.

Marie Andréasson
utvecklingsledare socialtjänsten
Tfn 036-10 25 34