search
Sök
menu
Meny

Samordnad individuell plan (SIP)

En samordnad individuell plan, SIP, är en plan där man samordnar de insatser som ges av flera verksamheter.

När någon har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska man göra en SIP om den som berörs av insatserna vill det. Det regleras i socialtjänstlagen (2 kap 7 § SoL) och i hälso- och sjukvårdslagen (16 kap 4§ HSL).

SIP-möte

I Jönköpings län finns en överenskommelse att även skolan ska ingå i SIP. Den verksamhet som ser ett behov av att insatser behöver samordnas ska kalla till ett SIP-möte.

SIP-mötet resulterar i en SIP om man kommer fram till att insatser behöver samordnas. Barnet/den unge och dess vårdnadshavare är huvudpersoner i sammanhanget, de är med på mötet och ska ha original-SIP:en. Alla verksamheter som är med vid mötet får kopia av planen.

När man upprättar en SIP ska man också bestämma när den ska följas upp.