search
Sök
menu
Meny

Konferenser: Alla elever/ungdomar går i skolan, anmälan

Här kan du anmäla dig till konferenserna Alla elever går i skolan och Alla ungdomar går i skolan.

Konferenserna Alla elever/ungdomar går i skolan som handlar om hur vi genom samverkan kan främja elevers skolnärvaro och vänder sig till dig som arbetar inom skola, socialtjänst, kultur & fritid och hälso- och sjukvård.

Malin Gren-Landell, en av Sveriges främsta experter på problematisk skolfrånvaro, föreläser om vikten av skolnärvaro och konsekvenserna av skolfrånvaro.

Förmiddagen handlar om grundskolan och grundsärskolan medan eftermiddagen inriktar sig på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Observera att det är olika anmälningslänkar beroende på om det är för grundskola/grundsärskola eller för gymnasieskola/gymnasiesärskola.

Konferens grundskola och grundsärskola: Alla elever går i skolan.

Konferens Gymnasieskola och gymnasiesärskola. Alla ungdomar går i skolan.

Kontakt

Anette Drewitz
Utbildningsförvaltningen
Tfn 036-10 21 58

Marie Andréasson
Socialtjänsten
Tfn 036-10 25 34