search
Sök
menu
Meny

Konferens: Tillsammans för barns och ungas framtid i Jönköping

Välkommen till den årliga konferensen tillsammans med alla i SBU, BBU, LSG, SGG, ABUN och sjuksköterskor på familjecentraler.

Datum: Onsdag 13 november 2019

Tid: kl 8.00 – 17.00

Plats: Hotell Högland, Nässjö

Syftet med konferensen är att informera om och verka för att samverkansarbetet fortskrider, ge inspiration för framtiden och att utbyta erfarenheter och idéer.

Program

8.00 Avresa med tåg från Resecentrum Jönköping.

Kaffe serveras vid ankomsten

Den här gången kommer vi att arbeta med vår nya handlingsplan 2020 - 2023. Fokus är samverkan och förebyggande/tidiga insatser.

17.00 Återkomst till Resecentrum Jönköping. 

Anmäl dig senast 4/11 via formuläret under rubriken Länkar.

Kontakt

Processamordnare Samverkan barn och unga - Jönköping:

Marie Andréasson
tfn 036-10 25 34

Anette Drewitz
tfn 036-10 21 58