search
Sök
menu
Meny

Protokoll från möten i SBU, BBU, LSG och Arbetsgrupp barn och unga norr

Här kan du ta del av protokoll från SBU, samt minnesanteckningar från BBU, LSG och Arbetsgrupp barn och unga – norr (tidigare Chefsforum)

Från SBU - Samarbetsorgan för barn och ungdom

Från BBU - Beredningsorgan för barn och ungdom

Från LSG - Lokal samverkansgrupp/SGG - Samverkansgrupp gymnasieskolan

Från Arbetsgrupp barn och unga – norr (tidigare Chefsforum)