Bokslut och uppföljning

Här finns information om årsredovisningen, en översikt över kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet under det senaste året.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare, banker och andra intressenter en bild av hur den kommunala ekonomin utvecklats under året.

Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och godkänns slutligen av kommunfullmäktige i april.

Kommunkoncernen omsatte år 2021 cirka 13,5 mdkr (inklusive skatt och statsbidrag). Balansomslutningen per 2021-12-31 var 24,6 mdkr.

Jönköpings kommun organisation omfattar en förvaltningsorganisation med åtta förvaltningar och en bolagskoncern med moderbolaget Rådhus AB och 10 aktiva dotterbolag samt ett antal dotterdotterbolag. Av dotterbolagen är 8 helägda och 2 delägda.

Kommunkoncernen har cirka 12 400 tillsvidareanställda årsarbetare.

Ta del av årsredovisningen

Förra årets årsredovisning finns att i länken längst ner på sidan. Om du önskar ett pappersexemplar eller en årsredovisning från tidigare år kontaktar du kommunstyrelsens diarium på kommunstyrelse@jonkoping.se.

Senast granskad/publicerad: