search
Sök
menu
Meny

Barnkonventionen

I kommunen finns merparten av de verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med. Här tar vi många beslut som rör barn och unga.

Barnkonventionen handlar bl.a. om att alla barn har samma rättigheter, att barnets bästa ska vara avgörande när beslut fattas och att barn har rätt till inflytande.

Barnkonventionen gäller varje barn upp till 18 år och den innehåller 54 artiklar. Inom FN finns en kommitté som granskar, kritiserar och ger rekommendationer för att alla länder ska bli bättre på att följa det som står i konventionen.

Beslut om barnkonventionen i Jönköping

Kommunfullmäktige har fattat flera beslut för att förstärka implementeringen av barnkonventionen i Jönköping.

  • Ett barnbokslut ska göras varje år
  • Ett nytt program för barn, unga och barnkonventionen ska tas fram
  • Nästan alla beslut som de olika nämnderna tar ska besvaras utifrån frågor som rör barnets rättigheter
  • En funktion med uppdrag att implementera barnkonventionen ska tillsättas.

Barnkonventionen i nämndernas beslutsfattande

Alla nämnder använder en barnchecklista inför beslut. Syftet är att bidra till att genomföra barnkonventionen i Jönköpings kommuns alla verksamheter.

Tillämpningsmodellen är en så kallad barnchecklista där syftet är att synliggöra barns olika villkor och bedöma effekterna av beslut för olika grupper av barn utifrån särskilda artiklar i barnkonventionen. Om ärenden bedöms beröra barn ska ett antal frågor kort besvaras, t.ex. vilka barn som berörs av beslutet, om barnets rätt till utveckling beaktas samt om barnets bästa prioriteras.

Kontakt

Åsa Ekman
Barnstrateg