search
Sök
menu
Meny

Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna

Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för rättighetsfrågor. I år arrangeras MR-dagarna i Jönköping.

MR-dagarna vänder sig till myndigheter, kommuner, politiker, forskare, ideella organisationer och till alla som vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Dagarna besöks årligen av ca 3 000 – 5 000 personer.

Syftet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, fördjupa och bredda det offentliga samtalet och utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationer och myndigheter.

I över tio år har MR-dagarna varit Nordens främsta arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter.

Organisation

Mänskliga rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt för alla som arbetar med och intresserar sig för mänskliga rättigheter.

MR-dagarna flyttar runt till olika städer, för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter runt om i Sverige. 9-11 november 2017 arrangeras MR-dagarna på Elmia i Jönköping, med temat ”De mänskliga rättigheternas framtid”.

En lokal arbetsgrupp har bildats i Jönköping, vilken består av organisationer som kan stötta konferensen ekonomiskt eller personellt. Dessa är i nuläget: Jönköpings kommun, Region Jönköpings Län, Länsstyrelsen i Jönköpings Län, Jönköping University, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan, Diakonia, Ibn Rushd studieförbund samt Ordfront Vätterbygden.

Vill du eller din organisation engagera dig inför och under MR-dagarna 2017? Se kontaktuppgifter via MR-dagarnas webbplats.