search
Sök
menu
Meny

Tillgänglighets- och bemötandepriset

Jönköping ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram - inte bara på gator, torg och offentliga platser, utan även i offentliga lokaler, butiker och restauranger.

I år delar Jönköpings kommun för första gången ut ett tillgänglighets- och bemötandepris i samband med Internationella Funktionshinderdagen den 3 december 2017. Priset delas ut till ett företag som visat sig ha speciellt god tillgänglighet för alla kunder.

Till god tillgänglighet räknas bland annat:

  • framkomlighet
  • information
  • bullernivåer
  • hänsyn till allergiker
  • kunnighet hos personalen

Bemötande av gäster och kunder bedöms och särskild hänsyn tas till om tillgänglighet åstadkommits med intelligens och fantasi. Vem som helst kan föreslå en kandidat till tillgänglighets- och bemötandepriset.

Du har även möjlighet att föreslå ditt eget företag.

Sista dagen för nominering är den 15 oktober.

Kommunen förbehåller sig rätten att avstå från att dela ut priset om de nominerade inte uppfyller kraven.