search
Sök
menu
Meny

Digitalt lärande – surfplattor till eleverna

Rosenlundsskolan har gjort en ordentlig satsning på att digitalisera sin undervisning genom att ge eleverna tillgång till varsin surfplatta.

Surfplattor har blivit ett populärt hjälpmedel i skolundervisning runt om i landet. I Jönköping har Rosenlundsskolan tagit ett rejält steg mot ett mer digitaliserat klassrum genom att satsa på den så kallade En till en-modellen. Som ett första steg har alla elever i årskurs ett, fyra och sju fått varsin surfplatta att använda i undervisningen. Fyrorna och sjuorna får också ta med sig sina surfplattor hem efter skolan. Surfplattan är deras de kommande tre åren. Genom att ge eleverna tillgång till egna digitala verktyg jämnas de materiella klyftorna ut och alla kan ha samma förutsättningar. – Vi vill möta eleverna i deras vardag. Det är mer naturligt för dem att leta information på webben än att gå till en bokhylla. Skolan måste hänga med i utvecklingen för att engagera eleverna, säger Anders Berlin, biträdande rektor på skolan.

IT för bättre lärande

Surfplattorna är ett komplement till den traditionella läroboken och fördelarna med den nya tekniken gör att läroboken är starkt utmanad. Lärarna kan med de digitala verktygen vara mer kreativa i sin undervisning. De kan själva designa undervisningen, kopplat till läroplanen och är inte längre bundna till läroböcker. Surfplattorna kan styras centralt av läraren under lektionstid för att se till att eleverna använder rätt program eller appar. Tiden som tidigare har lagts på att läraren behöver gå runt till varje elev för att hjälpa dem starta rätt program har minskat och tekniskt strul tar inte längre upp lika mycket tid av lektionen.

Roligare undervisning

När lärarna kan vara mer kreativa i sin undervisning blir det också roligare för eleverna att lära sig. De kan nu läsa glosor direkt i surfplattan och läxor har blivit roligare än någonsin. De har skapat chattgrupper där de kan prata om vad de lärt sig på lektionen och kan dela med sig. – Lärandet blir lustfyllt och lite roligare hos eleven. Vi närmar oss elevernas verklighet och kopplar den till skolan, säger Anders. Lärarna kan lägga ut filmer och läxor direkt genom kommunikationsplattformen V-klass. Eleverna upplever en ökad motivation att göra läxor och lära sig när det sker digitalt.

Ställer nya krav på läraren

Att lärarna kan hänga med i tekniken är en förutsättning för att det digitala klassrummet ska vara effektivt. – Vissa har teknik och IT som ett intresse. Andra kan tycka att det är lite mer komplicerat. Lärarna på Rosenlundsskolans årskurs F-6 deltar detta läsår i Skolverkets kunskapslyft om IT och undervisning som kallas ”IT för bättre lärande”. Det handlar om ett kollegialt lärande där vi tar hjälp av varandra, säger Anders. Ansvar hos eleven Skolan är ägare av surfplattan men överlåter rätten att använda den till eleverna. Det sker under förutsättning att elever och vårdnadshavare följer ett avtal som handlar om hur enheten ska användas, vem som får använda den och hur den ska förvaras. Tack vare nya tekniska lösningar är säkerheten hög. Skulle surfplattan bli stulen blir den obrukbar direkt

Publicerad: 2017-11-08 15.59