search
Sök
menu
Meny

Hej Bankeryd – nu händer det grejer!

Du som bor i Bankeryd har förhoppningsvis märkt att det händer en hel del i kommundelen just nu. Centrum rustas upp, Attarpstunneln blir tryggare och i höstas invigdes en ny aktivitetsyta vid Furuvik.

Centrum, Attarpstunneln och Furuvik är tre av sju delprojekt som under 2017 pågår inom kommundelsutveckling Bankeryd för att göra den fysiska miljö bättre. För att ta reda på hur invånarna i Bankeryd upplever sin kommundel gick den lokala utvecklingsgruppen ut med en enkät i början av förra året. Enkäten visade att invånarna i Bankeryd överlag är mycket positiva till att bo där de bor. De uppskattar närheten till Jönköping, naturen och att det är en lugn och trygg miljö. När det gällde den fysiska miljön fanns fyra områden där invånarna såg förbättringsmöjligheter – det var centrummiljön, passager och övergångsställen, belysning, gångytor och lekplatser. Utifrån enkätsvaren, statistik och andra synpunkter som kommit in på olika sätt arbetade gruppen tillsammans med stadsbyggnadskontoret fram en handlingsplan för investeringar som resulterade i sju delprojekt. Liv i centrum kallas det projekt som ska göra Bankeryds centrum till en mer levande plats. Här arbetar kommunen i samarbete med Bankerydshem med att öppna upp och förbättra mötesplatserna. Tre rum med stråk emellan har skapats. Mera grönt och bättre belysning är på gång. Attarpstunneln, som går under Kortebovägen, upplevs av många Bankerydsbor som otrygg, mörk och risig. Här har kommunens belysningsplanerare tagit fram ett förslag på bättre belysning och ljusare gestaltning för att göra tunneln tryggare. Arbetet med att fräscha upp tunneln pågår under hösten. Tidigare i höstas invigdes också ett utegym och en minitennisplan vid Furuvik i anslutning till Bankeryds sportklubb (BSK) och Bankeryds tennisklubbs (BTK) anläggningar. Föreningarna BSK och BTK har gemensamt arbetat fram idéerna om en aktivitetsyta. Utegymmet och minitennisplanen är till för alla som vill träna. Förutom nämnda delprojekt kommer även dessa att genomföras den närmaste tiden - ridväg vid Målskog, sommargång- och cykelväg i Trånghalla, vandringsled längs med Lillån och upprustning av Kyrkvägen. Utvecklingsgruppen i Bankeryd består av representanter från olika föreningar och organisationer som är verksamma i Bankeryd

Publicerad: 2017-11-08 15.36