search
Sök
menu
Meny

Kungsängen: Ett trähusområde växer fram

Har du passerat Kungsängen de senaste åren? Då har du säkert noterat att ett helt nytt bostadsområde håller på att växa fram där Kungsängsskolan en gång låg.

Har du passerat Kungsängen de senaste åren? Då har du säkert noterat att ett helt nytt bostadsområde håller på att växa fram där Kungsängsskolan en gång låg. Det nya bostadsområdet ligger i en slänt med Bondbergets naturreservat som närmaste granne. Malin Strömberg, är exploateringsingenjör på tekniska kontoret och har jobbat med planeringen av området sedan starten 2011. Hon berättar om Kungsängens många olika delar, där tre kvarter i den östra delen är inflyttade, ytterligare två beräknas stå klara till årsskiftet och fyra nästa år. Även planeringen för den västra delen är i gång. Under hösten fattas beslut om vem som får bygga två av kvarteren. Det första huset som stod färdigt var ett trygghetsboende för sjuttioplussare. Det blev klart förra sommaren. Nu är även ett hus med bostadsrätter och fem radhus färdigbyggda. Det som idag är ett stort hål i marken kommer nästa år att vara ett elva våningar högt centrumhus där en livsmedelsbutik och en vårdcentral ska inrymmas. Även en förskola byggs i den östra delen.

Många hus i trä

Kungsängen är utpekat som ett trähusområde. Alla hus, utom de närmast Kungsängsvägen, byggs med en stomme av trä. De hus som inte byggs med trästomme ska ändå upplevas som trähus med synligt trä både in- och utvändigt. En utmaning både för byggherrar och räddningstjänsten med utökade brandkrav bland annat.

– Så långt det går bygger vi i trä, men vi har en stor väg och en järnväg att ta hänsyn till. Närmast vägen bygger vi därför, av tekniska skäl, i betong bland annat för att skydda området mot buller. På området är det många olika byggherrar inblandade för att få en stor variation i byggnationen. Även boendeformerna varierar. Du kan bo i hyresrätt, bostadsrätt eller radhus. När allt är klart kommer det att finnas runt 600 bostäder i området. Malin ser många fördelar med att bo på Kungsängen.

– Det är nära till skogen, till Bondberget och alla vackra, gamla ekar där. Stombusslinje 2 går utanför var tionde minut, här finns ett huvudcykelstråk som går in till centrum, som inte ligger mer än 5 km härifrån.

Publicerad: 2017-11-08 15.32