search
Sök
menu
Meny

Mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun

Enligt FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, är alla människor födda fria och med lika värde och rättigheter.

Det innebär att alla människor som bor och vistas i Jönköpings kommun har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda av kommunen som offentlig aktör. För kommunen handlar Mänskliga rättigheter om bestämmelser kring vad kommunen inte får göra mot en människa och vad kommunen måste uppfylla för att alla människor ska få möjlighet till ett fullgott liv. Det handlar till exempel om att kommunen ska göra prioriteringar som tillgodoser rätten till utbildning, rätten till hälsa, rätten till tillgänglighet och rätten till trygghet.

Publicerad: 2017-11-08 15.50