search
Sök
menu
Meny

Mänskliga rättigheter ska genomsyra

I november står Jönköping som värd och medarrangör för Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) 2017 och till vilka tusentals besökare väntas. Det är roligt att kunna bjuda in till detta viktiga arrangemang som ger möjlighet till fördjupade kunskaper och utbyte av erfarenheter mellan människor från hela landet som arbetar med mänskliga rättigheter. Sådant arbete har också påbörjats och bedrivs i Jönköpings kommun. Många kanske frågar sig varför det behövs och om det verkligen är någonting som en kommun måste arbeta med. Begreppet mänskliga rättigheter kanske vi främst förknippar med stora, globala frågor och när vi hör om länder där flagranta brott begås mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men om vi i alla avseenden ska leva upp till innehållet i deklarationen om de mänskliga rättigheterna måste vi varje dag arbeta med frågorna för att förstå vad det i praktiken betyder. På så sätt kan vi få kunskaperna om de mänskliga rättigheterna att genomsyra hela den kommunala verksamheten. Det finns många goda exempel på hur arbetet att värna de mänskliga rättigheterna bedrivs i vår kommun. Tiden går snabbt, det blir vinter och om bara några veckor framåt börjar vi närma oss julen. Och inför den kommers och handel som det brukar innebära kan det vara bra att ta del av de råd som kommunens konsumentrådgivning delar med sig av i detta nummer av Vårt Jönköping.

Publicerad: 2017-11-08 16.06