search
Sök
menu
Meny

Normstorm sprids - visas nationellt och internationellt

Jönköpings kommun arbetar aktivt för en mer inkluderande, öppen, trygg och kreativ kommun. Detta arbete yttrar sig på flera olika sätt, bland annat genom det normkreativa projektet Normstorm. Projektet tar avstamp i ett pedagogiskt sammanhang och inbegriper skapandet av bilder och konst, som ställs ut på offentliga platser.

Under 2017 och 2018 har det pågått ett aktivt arbete med att systematisera och dokumentera erfarenheter av Normstorm projektidé för spridning lokalt och nationellt. Arbetet har genomförts i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), för spridning av kunskaper och metoder för att stärka arbetet med maskulinitet och jämställdhet. Arbetet har mynnat i ett inspirationsmaterial och metodstöd så att kommuner och andra verksamheter kan inspireras att arbeta på liknande sätt. Materialet kommer nu spridas över landet. Ett urval av alla de bilder som ungdomar tagit genom åren kommer dessutom ställas ut på Elmia i samband med Mänskliga Rättighetsdagarna. Normstorm har drivits och utvecklats i Jönköpings kommun sedan 2012 och har nu uppmärksammats internationellt.

Kommunen har fått en förfrågan att medverka och ställa ut bilder på en europeisk konferens på temat Equality, Diversity and Inclusion under sommaren 2018.

Publicerad: 2017-11-08 15.52