search
Sök
menu
Meny

Nytt bolag hämtar avfallet

Snart är det June Avfall & Miljö AB som hämtar ditt avfall istället för kommunen. Men skillnaden för dig som bor i Jönköpings kommun är inte så stor jämfört med idag. June Avfall & Miljö AB hämtar ditt avfall med samma service och fortsätter att utveckla sorteringsmöjligheterna på sortergårdarna.

Fakturor

Som kund får du en slutfaktura på avfallshämtningen i kommunens regi under december. Därefter skickas faktura för avfallshämtningen från June Avfall & Miljö AB. Din faktura för vatten och avlopp skickas även i fortsättningen från Jönköpings kommun.

Avfallsbroschyren

Den årliga avfallsbroschyren skickas till dig i ett mindre format än tidigare. Den innehåller sortergårdarnas öppettider, tömningsdagar vid storhelger och information om farligt avfall. Information om taxor, abonnemang och andra sorteringshänvisningar finns på bolagets hemsida.

Digital information om avfall!

Vid exempelvis storhelger skickar June Avfall & Miljö AB ut extra information kring tömningsdagar och öppettider. Skicka din adress och mobilnummer på info@juneavfall.se så läggs du på sändlistan för både mail och sms. Du som redan idag får mail/sms behöver inte lämna dina uppgifter igen.

Ny hemsida

June Avfall & Miljö AB är ett nybildat bolag som ägs gemensamt av Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Från och med den 1 januari 2018 tar bolaget över ansvaret för sophämtning, slamtömning och sortergårdsverksamheten för 152000 invånare i de tre kommunerna.

Vid årsskiftet lanseras bolagets nya hemsida www.juneavfall.se Telefon 036-17 19 00.

Publicerad: 2017-11-08 15.49