search
Sök
menu
Meny

Personer med egen erfarenhet av missbruk utvecklar verksamheten

För att missbruksvården ska utvecklas och få bättre kvalitet görs revisioner där man går igenom verksamheten för att se vad som är bra och vad som kan bli bättre. Sedan ett par år tillbaka gör personer från Länsbrukarrådet, med egen erfarenhet av missbruk och beroende, revisioner. Dessa kompletterar de revisioner som myndigheten gör.

Mats Vikhed är ordförande i Länsbrukarrådet och Isabell Mortensen arbetar med frågor som rör brukarinflytande på Kommunal utveckling i Region Jönköpings läns, en enhet som arbetar med utveckling av socialtjänsten i länet. De är också brukarrevisorer. – Att göra brukarrevisioner är att kvalitetssäkra verksamheter genom att ur ett brukarperspektiv se hur verksamheten fungerar. Vi brukarrevisorer är oberoende och går in i verksamheten och ser vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas. I våra resultat är det brukarnas röster som hörs. Mats och Isabell går igenom verksamheten dels genom enkäter men även genom att göra personliga intervjuer med de personer som tar del av missbruksvårdens stöd. – Att vi båda är tidigare missbrukare och har varit i den situation som den som svarar befinner sig i gör att det blir en ärlig intervju. Vi är oberoende och den vi intervjuar är inte i någon beroendeställning gentemot oss. Så detta handlar absolut om mänskliga rättigheter, säger Mats. När Mats började som brukarrevisor 2011 var detta arbetssätt nytt och lite främmande för många verksamheter men nu har det alltmer blivit en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. – I Jönköping har vi kommit långt med brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården men det finns fortfarande en hel del att göra. Vi jobbar nu vidare för att utveckla metoden inom exempelvis psykiatrin, i arbete med barn och unga och inom äldreomsorgen, avslutar Isabell.

Publicerad: 2017-11-08 15.50