search
Sök
menu
Meny

Vision 2030

Hur ser Jönköpings kommun ut 2030? Vad händer och sker här då? Med hjälp av både statistik och beräkningar kan man få en inblick i framtidens Jönköping.

Som vi berättat om i tidigare nummer av Vårt Jönköping pågår just nu ett arbete med att ta fram en ny vision för kommunen. Visionen ska innehålla ett antal målområden inom vilka kommunen vill positionera sig under tiden fram till år 2030. Visionen ska också beskriva den utveckling som önskas i framtidens Jönköping. Stadskontoret tog därför fram underlag, statistik och beräkningar som har gett en fingervisning och fungerat som framtidskikare inför 2030. I arbetet med att ta fram underlaget ingick också fokusgrupper och framförallt fick alla medborgare möjligheten att tycka till och komma med sina tankar och idéer om hur kommunen kan komma att se ut.

Kommunen växer och vårt invånarantal ökar för varje år. Det ställer krav på kommunen för att alla ska kunna bo, trivas och leva här. Våra grundläggande behov måste tillgodoses, men visionen handlar också om att se till att bevara och utveckla de värden som är viktiga för att skapa livskvalité. I medborgardialogen framkom många områden som man är stolt över såsom närheten till vatten, grönområden och trygghet.

Medborgarna tycker också att det är viktigt att kommunen 2030 är anpassad till alla oavsett i vilket skede i livet man är. Arbetet med visionen fortsätter och den politiska beredningen kommer ske under hösten.

Publicerad: 2017-11-08 15.45