search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Medarbetare- Rörlig samverkansgrupp (RSG)

FörvaltningKultur- och fritidsförvaltningen
ArbetsplatsBrunnen, Centrum Väster
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100
Tillträdesdag2021-01-01 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag2020-11-01
Referensnr20-42-0015
Publicerad2020-10-09
Förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen
Arbetsplats
Brunnen, Centrum Väster
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100
Tillträdesdag
2021-01-01 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
2020-11-01
Referensnr
20-42-0015
Publicerad
2020-10-09

 
Arbetsplatsbeskrivning

Ung Fritid är en av fyra verksamhetsavdelningar inom Kultur- och fritidsförvaltningen. Ung Fritid ansvarar för den öppna fritidsverksamheten i Jönköpings kommun. Med utgångspunkt från våra fritidsgårdar är vårt uppdrag att ge barn och unga en meningsfull fritid. Det ?nns ambition och uppdrag att skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga.


Bakgrund till vårt nya uppdrag
Kultur- och fritidsförvaltningen har från och med 2020 ett utökat verksamhetsuppdrag kring socialt förebyggande arbete i Jönköpings kommun. 
Detta uppdrag har två huvudspår: att utveckla och utöka det förebyggande och utåtriktade arbetet riktat mot barn och unga för att förhindra en ogynnsam utveckling och livsstil. Samt att stärka samverkan mellan Kultur- och Fritid och Socialtjänsten samt andra aktörer cemtrala för målgruppen.

En ny enhet som fått namnet Rörlig samverkansgrupp (RSG) kommer arbeta med uppdraget som beskrivs ovan och kommer bestå av fyra medarbetare samt en enhetschef. Inom enheten RSG kommer även två samordnare anställda på socialtjänsten arbeta med metoden för sociala insatsgrupper (SIG). Samordnarna för SIG är en del av satsningen RSG och kommer att delta i det preventiva utåtriktade arbetet i stort men främst genom metoden SIG arbeta kring enskilda individer.

Arbetsuppgifter
RSG har som uppgift att öka det utåtriktade sociala arbetet mot unga individer med förhöjd risk för kriminalitet och missbruk. Gruppen ska även arbeta med förstärkt samverkan inom befintliga nätverk för barn och unga. En stor del av arbetet kommer att vara att samarbeta med andra verksamheter och att agera som representant och företrädare på dessa arenor

Arbetet innebär att självständigt ta initiativ när så krävs såväl som att samarbeta i olika grupper inom en redan fastställd struktur. Din unika kompetens och erfarenhet kommer vara av vikt i detta sammanhang och även i att driva arbetet framåt eller växla mellan olika sätt att arbeta. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:

  • Att förstärka det utåtriktade arbetet mot unga i olika områden i kommunen efter behov. Detta bl.a. genom att arbeta uppsökande i syfte att förstå behov av stöd, utveckling och motiverande aktiviteter.
  • Att på olika sätt underhålla relationer med centrala aktörer på respektive område och verka för fortsatt utveckling av meningsfulla aktiviteter ungdomarnas fria tid.
  • Driva utvecklingsarbete, lokalt såväl som centralt, genom att initiera nya samarbetsformer.
  • Att ansvara för mobilisering av centrala aktörer för området vid plötsligt uppkomna situationer tillsammans med enhetschef och andra lokala representanter.
  • Att ha lokalkännedom och övergripande kunskap om våra områden avseende behov och utmaningar. Detta i samarbete med kringliggande aktörer som öppen fritidsverksamhet, fältgrupp, polis, räddningstjänst, civilsamhälle m.fl.
  • Vara väl förtrogen med fritidsassistenternas och fältgruppens arbete och roller i syfte att komplettera deras arbete utifrån behov och utvecklingsmöjligheter.
  • Delta i olika typer av samverkansmöten med fokus på kunskapsöverföring och synergieffekter.

Din kompetens
Till denna tjänst söker vi dig med lämplig utbildning inom pedagogik, socialt arbete, psykologi eller annan för tjänsten lämplig eftergymnasial bakgrund.
Vi söker även medarbetare med bred erfarenhet och kompetens gällande kommunikation och bemötande. Vi söker medarbetare som motiveras av att arbeta socialt proaktivt och tillsammans med andra verksamheter för att vägleda unga i en positiv livsriktning.

Då arbetet kommer att präglas av möten med individer med olika bakgrund och erfarenheter, bör du även ha en reflektiv förmåga med ett pedagogiskt förhållningssätt. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet och förståelse för föreningslivs betydelse för barn och ungas uppväxtvillkor.

Medarbetarna inom enheten kommer att arbeta nära varandra, varför det är av vikt att vara kommunikativ för att framgångsrikt kunna samarbeta. Det är även centralt att kunna se delarna kopplat till en helhet – där är alla är viktiga och kan bidra.

Meriterande kompetens: 

  • Erfarenhet av samverkan, gärna gentemot målgruppen barn och unga.
  • Flerspråkighet och/eller en bred kulturell kompetens är meriterande.
  • Erfarenhet och kunskap om socialpedagogiska arbetssätt.


Övrigt
B – körkort är ett krav

Vi kommer lägga mycket vikt vid personlig lämplighet. Vi kommer även se till arbetsgruppen som helhet för att skapa en bredd avseende kompetens och bakgrund. Vi kommer kalla till intervju löpande under ansökningstiden.

Tjänsten innefattar kväll- och helgtjänstgöring efter behov.


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjlighet för alla.

Vi har rökfri arbetstid/anläggning.

Belastningsregister
För att få arbeta med barn och unga måste vi ha ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du skickar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är cirka 2 veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du på Polisens hemsida. Välj registerutdrag för övrigt arbete och kontakt med barn. Om det blir aktuellt med en anställning önskar vi utdraget i ett oöppnat kuvert.

Upplysningar
Sanna Hancic Londos, enhetschef Rörlig samverkansgrupp 036-10 70 27

För fackliga frågor om tjänsten kontakta Maria Carlsson, facklig företrädare Vision. 036-10 57 01
Om oss
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun är landets åttonde största arbetsmarknadsregion, med närmre 140 000 invånare. Dessutom ett av Nordens ledande transport- och logistikcentrum. Här finns en internationell högskola och ett starkt föreningsliv. Var du än väljer att bosätta dig är det nära till natur och vatten. Vi är en stor arbetsgivare, cirka 12 000 anställda med 300 yrkesroller. Vi växer och är alltid på jakt efter ny kompetens, med olika bakgrunder och erfarenheter – men med den gemensamma drivkraften att vilja vara med och skapa en stad att besöka, leva, verka och bo i. Att vara med och göra vårt Jönköping bättre för alla.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen driver, stödjer och främjar verksamheter som bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och unga i kommunen, verkar för att erbjuda alla kommuninvånare möjligheter till en rik och aktiv fritid, en god allmänkulturell verksamhet, bibliotek och stöd till kulturföreningar.
Kommunala fritids-, bad- och idrottsanläggningar ryms inom ansvarsområdet liksom föreningsstöd, vissa ungdomspolitiska frågor, samordning av insatser för friluftsliv, vissa folkhälsofrågor, frivilligcentralen, folkbiblioteksverksamhet och allmänkulturell verksamhet som bland annat omfattar verksamhet inom dans, film, kulturarv, offentlig utsmyckning och kultur för barn och ungdom.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.