search
Sök
menu
Meny
Sök

Du blir inte rik på praktikersättningen, men du blir rik på erfarenheter

Radmila Dimic, arbetsmarknadsavdelningen

Radmila har jobbat som samordnare av kommunens feriepraktik i 5 år. Feriepraktiken har anordnats i ca 25 år och antalet ungdomar som genomför praktik brukar variera mellan ca 800–1000 per år

Uppdraget består av att informera om och se till att praktiken fungerar både för arbetsplatserna och för ungdomarna. Radmila och hennes kollega hanterar även alla ansökningar och ser till att rätt person hamnar på rätt plats. De behöver ta hänsyn till den geografiska aspekten, det vill säga att undvika placering långt ifrån hemmet. De tar även hänsyn till ungdomarnas intresse och försöker styra utifrån otraditionella yrkesval.

Exempel på det är att i högre utsträckning placera killar inom skola- och omsorg, och tjejer i mer traditionellt manliga yrken. ”Att hitta rätt plats till ungdomarna är en stor utmaning, men är också det som gör jobbet intressant,” säger Radmila.

Vid god arbetsmarknad, är feriepraktiken ännu viktigare

Förra sommaren var antalet sökande ungdomar inte lika högt som tidigare år. Radmila tror att den största anledningen till det är den goda arbetsmarknaden. Arbetslösheten i Jönköping är nu så låg som 2,7 % (bland inrikes födda), lägst i landet. Ungdomsarbetslösheten har mer än halverats sedan 2012. ”Fler ungdomar får helt enkelt andra jobb, vilket är mycket positivt”, förklarar Radmila. Just nu råder stor brist på arbetskraft inom många kommunala yrken. I det sammanhanget har feriepraktiken en viktig funktion. Det intryck ungdomarna får under praktiken kan vara avgörande för ungdomens framtida yrkesval. Handledarna har en viktig uppgift i att agera ambassadörer för sitt yrke och sin arbetsgivare. Under åren med feriepraktik har vi sett att en bra introduktion och ett gott bemötande är viktigt för ungdomarnas trivsel.

Bidrar med värdefulla erfarenheter

Feriepraktiken ska fungera som en brygga till arbetslivet. Under praktiken skaffar man sig värdefulla insikter i arbetslivet och referenser inför sin framtida yrkesbana. Det är lätt att glömma bort att vikten av att komma fram till vad man INTE vill jobba med, är minst lika betydelsefull som att upptäcka vad man faktiskt VILL. Radmila vill uppmuntra alla ungdomar som står utan sommarjobb att söka till feriepraktiken. Dessutom så gäller platsgaranti. Alla sökande som uppfyller kraven får plats. Hon säger med glimten i ögat att ”du blir inte rik på praktikersättningen, men du blir rik på erfarenheter.”  

Text och bild: My Lundgren