search
Sök
menu
Meny
Sök

Empowerment-projektet: Vägleda och informera asylsökande i asylprocessen och svensk arbetsmarknad

Empowerment-projektet har som mål att både informera asylsökande om asylprocessen samt vägleda dem in på den svenska arbetsmarknaden.

Empowerment handlar om att medvetandegöra asylsökande om den process som de befinner sig i samt eventuella möjligheter de kan ha att arbeta i Sverige. Detta för att underlätta integrationen och mötet med en ny kultur. Arbetsmarknaden förbereds genom att informeras om vilka möjligheter som finns att anställa personer med kompetens förvärvad i ett annat land.

Projektet pågår i ett år med start den 1 augusti 2019. Under den tiden har både du som asylsökande, du som jobbar med asylsökande och du som arbetsgivare möjlighet att få vara med i projektet. Det kan innebära att du är med i en slutlig matchning av asylsökandes kompetens mot ett företags behov av att anställa kompetens.

För asylsökande

Är du asylsökande och har funderingar kring din nuvarande situation och framtid i Sverige så har du möjlighet att träffa vår projektledare för ett samtal. Du får också information om vad du kan göra för att förbereda dig inför ditt uppehållstillstånd och dina möjligheter under asylprocessen.

Möjligheten till ett informationssamtal innebär inte att du är garanterad uppehållstillstånd. Du är fortfarande med i asylprocessen.

Vid intresse av samtal kontakta projektledare. Se kontaktuppgifter här på sidan.

För dig som jobbar med asylsökande

Inom Empowerment ska informationsmoduler formas. Dessa sker gradvis och börjar med utbildningsinsatser för deltagare i civilsamhället.

Möter du asylsökande i din arbetsroll och behöver hjälp med information? Kontakta oss och bli en del av projektet. Jobbar du med större grupper finns det även möjlighet att vi kommer till er verksamhet och informerar om projektet

Vid intresse av utbildning kontakta projektledare. Se kontaktuppgifter här på sidan.

För arbetsgivare

Vill du anställa en person med asylstatus så är det fullt möjligt. En person som har AT-UND på sitt LMA-kort är undantaget kravet på arbetstillstånd och kan därmed anställas. För att anställa en asylsökande fyller du i en blankett som skickas till den mottagningsenhet på Migrationsverket där den asylsökande är skriven.

Dokument: Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna arbeta måste den asylsökande även ha ett samordningsnummer. Samordningsnummer är inget en enskild person eller en arbetsgivare kan ansöka om. Skatteverket tilldelar ett samordningsnummer i samband med en skatteregistrering. Både personen och arbetsgivaren kan ansöka om preliminär A-skatt. För att kunna bli skatteregistrerad i Sverige ska personen ha tillstånd att arbeta här och personen ska ha fått ett arbete.

Anmälan om preliminär A-skatt - blankett SKV 4402 Länk till annan webbplats.

Tänk på att en arbetsgivare är skyldig att underrätta Skatteverket vid anställning av medborgare från tredje land. Detta görs på blankett SKV 1160:

Underrättelse – Anställning av utlänning - blankett SKV 1160 Länk till annan webbplats.

Om den asylsökande har arbetat men sedan får ett avslag på sin asylansökan kan man ansöka om arbetstillstånd. För att få arbetstillstånd måste personen ha ett giltigt pass. Arbetsgivaren påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande som sedan skickas till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som ska utföras. För att få arbetstillstånd krävs att:

  • Ansökan kommit till Migrationsverket 14 dagar efter att avslaget vunnit laga kraft
  • Personen ska ha varit anställd minst 4 månader tillbaka och anställningserbjudandet gäller minst 12 månader framåt
  • Personen ska ha varit asylsökande och haft ett AT-UND under anställningstiden
  • Anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal för respektive bransch finns
  • Arbetet är i den omfattning att lönen är minst 13 800 kr i månaden före skatt
  • Fackorganisationen har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Migrationsverket - Arbetsgivare Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Jonny Makdissi
Projektledare Empowerment
Tfn 036-10 75 33