search
Sök
menu
Meny

KOM-projektet: ta tillvara asylsökandes kompetens

KOM-projektet har som mål att hitta metoder för att ta vara på asylsökandes kompetens för den svenska arbetsmarknaden.

KOM står för kompetenskartläggning och matchning. KOM-projektet handlar om att hitta sätt att ta tillvara på individers drivkraft under den första tiden i ett nytt land. Detta för att underlätta integrationen och mötet med en ny kultur. Arbetsmarknaden förbereds genom att informeras om vilka möjligheter som finns att anställa personer med kompetens förvärvad i ett annat land.

Projektet pågår under hela 2019. Under den tiden har både du som asylsökande, du som jobbar med asylsökande och du som arbetsgivare möjlighet att få vara med i projektet. Det kan innebära att du är med i en slutlig matchning av asylsökandes kartlagda kompetens mot ett företags behov av att anställa kompetens.

För asylsökande

Är du asylsökande har du möjlighet att träffa vår projektledare för ett kartläggningssamtal där vi beskriver dina kompetenser såsom utbildning och yrkeserfarenhet. Du får också information om vad du kan göra för att förbereda dig inför ditt uppehållstillstånd och dina möjligheter under asylprocessen.

Möjligheten till ett kartläggningssamtal innebär inte att du är garanterad uppehållstillstånd. Du är fortfarande med i asylprocessen.

Vid intresse av samtal kontakta projektledare. Se kontaktuppgifter här på sidan.

För dig som jobbar med asylsökande

Inom KOM-projektet kartlägger vi asylsökandes kompetens och informerar om möjligheten till validering, högre utbildning och bedömning av reell kompetens.

Möter du asylsökande i din arbetsroll och behöver hjälp med kunskapsvalidering? Kontakta oss och bli en del av projektet. Jobbar du med större grupper finns det även möjlighet att vi kommer till er verksamhet och informerar om projektet och har kartläggningssamtal på plats hos er.

Vid intresse av kartläggingssamtal kontakta projektledare. Se kontaktuppgifter här på sidan.

För arbetsgivare

Vill du anställa en person med asylstatus så är det fullt möjligt. En person som har AT-UND på sitt LMA-kort är undantaget kravet på arbetstillstånd och kan därmed anställas. För att anställa en asylsökande fyller du i en blankett som skickas till den mottagningsenhet på Migrationsverket där den asylsökande är skriven.

Dokument: Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att kunna arbeta måste den asylsökande även ha ett samordningsnummer. Samordningsnummer är inget en enskild person eller en arbetsgivare kan ansöka om. Skatteverket tilldelar ett  samordningsnummer i samband med en skatteregistrering. Både personen och arbetsgivaren kan ansöka om preliminär A-skatt. För att kunna bli skatteregistrerad i Sverige ska personen ha tillstånd att arbeta här och personen ska ha fått ett arbete.

Länk: Anmälan om preliminär A-skatt - blankett SKV 4402länk till annan webbplats

Tänk på att en arbetsgivare är skyldig att underrätta Skatteverket vid anställning av medborgare från tredje land. Detta görs på blankett SKV 1160:

Länk: Underrättelse – Anställning av utlänning - blankett SKV 1160länk till annan webbplats

Om den asylsökande har arbetat men sedan får ett avslag på sin asylansökan kan man ansöka om arbetstillstånd. För att få arbetstillstånd måste personen ha ett giltigt pass. Arbetsgivaren påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande som sedan skickas till den fackliga organisation som är relevant för det arbete som ska utföras. För att få arbetstillstånd krävs att:

  • Ansökan kommit till Migrationsverket 14 dagar efter att avslaget vunnit laga kraft
  • Personen ska ha varit anställd minst 4 månader tillbaka och anställningserbjudandet gäller minst 12 månader framåt
  • Personen ska ha varit asylsökande och haft ett AT-UND under anställningstiden
  • Anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal för respektive bransch finns
  • Arbetet är i den omfattning att lönen är minst 13 000 kr i månaden före skatt
  • Fackorganisationen har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

Länk: Migrationsverket - Arbetsgivarelänk till annan webbplats

Om KOM-projektet

Kartläggning av individer som flytt till Sverige eller kommit hit på andra sätt görs av flera olika myndigheter. Men det saknas en metod för tidig kartläggning. Med KOM-projektet skapas förutsättningar för att en individ redan under asylprocessen ska kunna förbereda sitt nästa steg och på så sätt korta vägen till den svenska arbetsmarknaden. Asylprocessen kan pågå under lång tid. En djupare kartläggning av en individs kompetens kan därför dröja i flera år.

KOM-projektet pågår under 2019 och ska bidra till att hitta strukturer för att ta tillvara på individers drivkraft under den första tiden i ett nytt land. Det syftar också till att arbetsmarknaden informeras om vilka möjligheter som finns att anställa personer med kompetens förvärvad i ett annat land.

Den sista delen i projektet innebär matchning av de asylsökande som ingår i projektet vars kompetens är kartlagd mot företag i behov av den kompetensen.

Kontakt

Anna Zedig
projektledare KOM-projektet
Tfn 036-10 50 58