Utbildning i asylprocessen

Här hittar du som möter asylsökande i din vardag privat, på jobbet eller i en intresseorganisation mer information om hur asylprocessen går till.

Asylprocessen är en långtidsprocess som ofta är svår att förstå. Här beskrivs processen i tre steg, där du kan lära dig hitta anledningarna bakom den långa väntan som den asylsökande kan uppleva svår att hantera.

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen följer en asylsökandes väg från ansökan till tillstånd eller återvändande. Du skulle kunna klicka dig till ”rätt” fråga, men tappar då viktig information om du inte följer tråden. Efter avslutad utbildning ska du kunna så pass mycket om asylprocessen att du kan vara ett stöd för vilken asylsökande som helst. Du ska också kunna föra dialog med Migrationsverket eller det offentliga biträdet i ett visst enskilt fall.

Beslut bygger på bedömning

Som så många andra lagar finns undantag och så länge ett beslut bygger på en bedömning, vare sig det är väl underbyggt eller ej, så är det också självklart att människor gör fel. Men när informationen i ärendet i sig förblir detsamma genom processen och inte förklaras närmare av någon part, finns det liten chans att få det rättat.

Det är alltid den sökande som har bevisbördan. Migrationsverket och domstolen har ofta en mängd rapporter och experter som har information om det mesta dock inte allt men den sökande kan göra sannolikt att hans/hennes berättelse stämmer, man ska inte förvänta sig att allt är solklart för alla parter.

Biträde utses

Eftersom den sökande ofta inte full kunskap om hur Sveriges lag fungerar, utses ett biträde (jurist) för att hjälpa honom/henne. Biträdet ska bygga upp ett förtroendeförhållande med den sökande. Ett problem som kan uppstå är att den sökande lyssnar alltför mycket på rykten och förväntar sig mer hjälp än vad biträdet har möjlighet till. Den sökande tenderar därför till att dölja en del detaljer, som biträdet förväntas veta, men som kan avgöra ett ärende på ett negativt sätt. Biträdet har då fått en mycket stor roll av den sökande, vilket ställer ganska höga krav på biträdet att uppdatera sig med landinformation (information om allt som rör landet ifråga, politiskt, socialt och ekonomiskt. Där finns även olika händelser och förvaltningsstrukturer). Viktigt att nämna är att biträdet kan ha upp till 30 ärenden samtidigt från 30 olika länder, därför är det en omöjlighet för biträdet att vara fullt uppdaterad.

1. Ansökan och boende

Varje icke svensk har rätt att ansöka om asyl efter att ha passerat gränsen. Denna rättighet förutsätter dock att Sverige är det första landet du kommer till i EU och Skandinavien efter din flykt från hemlandet. Om det visar sig att den sökande varit i ett annat europeiskt land eller blivit beviljad visum tidigare, skickas en begäran till det landet för att överta ansvaret för asylansökan enligt Dublinförordningen.

Del 1. Ansökan och boende

2. Asylprövning

I samband med en asylprövning får den sökande ett LMA-kort som visar att personen är asylsökande och inskriven på Migrationsverket. En utredning görs för att fastställa identitet och för att utreda asylskäl.

Del 2. Asylprövning

3. Överklagande och återvändande

Migrationsdomstolen handlägger överklagande i asylärenden. Ett negativt beslut gäller i fyra år. Efter fyra år kan ärendet handläggas igen och har inga nya skäl eller hinder framkommit kan ärendet avslås på nytt. Ett skäl kan vara att den sökande anpassat sig till landet genom till exempel arbete. En annan möjlighet att få stanna efter ett negativt beslut är att söka arbetstillstånd.

Migrationsverket försöker alltid verkställa utvisningsbesluten själv men kan i vissa fall ta hjälp av polis eller gränspolis.

Del 3. Överklagande och återvändande

KONTAKT

Jonny Makdissi
Arbetskonsulent AMA
Telefon 036-10 75 33

Tommy Josefsson
Integrationsstrateg
Telefon 036-10 53 80