search
Sök
menu
Meny
Sök

1. Ansökan och boende

Varje icke svensk har rätt att ansöka om asyl efter att ha passerat gränsen. Denna rättighet förutsätter dock att Sverige är det första land du kommer till i EU och Skandinavien efter din flykt från hemlandet.

I Sverige finns det tre ansökningsenheter, Stockholm, Malmö och Göteborg. Om du kommer in i Sverige någon annanstans hänvisas du till närmaste ansökningsenhet.

Vid ansökningsenheten följer visst förfarande:

  • Ansökan som är ett formulär fylls i av den sökande. Om den sökande inte kan skriva, finns tolk till hands.
  • Fotografering och fingeravtryck tas på alla över 18 år.
  • För att utreda om Sverige är första land eller om asyl ska sökas i något annat land inom EU, sänds fingeravtryck till ett antal länder för kontroll enligt Dublinförordningen.
  • En kort utredning om asylskälen samt vilken väg som tagits till Sverige görs.
  • Identitetshandlingar efterfrågas. Den sökande måste styrka sin identitet eller göra den sannolik.
  • Bosättning - om sökande ska bo hos en vän eller i Migrationsverkets boende. Ekonomiska beslut tas om medel saknas.

Den så kallade snabba vägen gäller ärenden som är hemmahörande inom EU eller Skandinavien, det förekommer att personer därifrån söker skydd i Sverige. Dessa ärenden behandlas snabbt.

Migrationsverkets handläggning av ansökan

Migrationsverket påbörjar sin handläggning så fort fingeravtrycken tagits. Slagning görs i det europeiska systemet för att kontrollera om sökande varit i ett annat europeiskt land före ankomsten till Sverige. Man kontrollerar även om ett EU-land har beviljat visum innan ankomsten till Sverige. Skulle det visa sig att Migrationsverket får träff på antingen fingeravtryck eller visum, så skickas en begäran till det landet för att överta ansvaret för asylansökan enligt Dublinförordningen, vilket är en överenskommelse inom EU som innebär att första land har skyldigheten att pröva asylskälen.

Den sökande meddelas Migrationsverkets beslut om att överföra personen till ett annat land. Den sökande har möjlighet att överklaga beslutet men det ska mycket till för att vinna överklagandet som handläggs av Migrationsdomstolen. En del personer försöker med att ”försvinna” i hopp om att Migrationsverket inte kan verkställa beslutet eller överförandet men det hjälper inte. Man ska vid en återupptagen kontakt med Migrationsverket visa att man lämnat EU och åter rest in i Sverige direkt, en omöjlig uppgift som hittills inte har lyckats. Den sökande bör därför samarbeta med Migrationsverket. Att ”försvinna” kan innebära att den sökande flyttar runt i Sverige eller åker till annat europeiskt land i syfte att söka asyl. Eftersom fingeravtrycken inte går att förfalska så slutar det oftast i att det nya landet skickar den sökande till Sverige och Migrationsverket får då möjlighet att verkställa det tidigare beslutet att överföra den sökande till annat land enligt Dublinförordningen.

Läs mer om Dublinförordningen Länk till annan webbplats.