Brandfarliga och explosiva varor

Här kan du läsa en övergripande information om vad brandfarliga och explosiva varor är för något och vad lagen säger.

Brand- och explosionsrisker finns alltid i vår närhet, i varuhuset, på restaurangen, i skolan och på bensinmacken. Det beror på att i alla dessa miljöer finns brandfarliga varor. Det handlar om vardagliga varor som tändvätska, målarfärg, spolarvätska eller gasol. Brandfarliga varor finns också i laboratorier, verkstäder och andra miljöer där människor använder dem i sina jobb. Då kan det vara fråga om acetylen, vätgas eller bensin.

Brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor kallas oftast för brandfarliga varor. Risken för brand i dessa varor och i dess omgivning är större då de normalt fattar eld lättare.

En brand kan därför bli ett allvarligt hot för skador på människor, egendom och miljö. På grund av den stora risken vid förvaring av brandfarlig vara så finns det krav från samhället på hur brandfarliga varor ska förvaras, hanteras och transporteras.

Hantering och tillstånd för brandfarliga varor

Hantering och tillstånd för explosiva varor (ex. fyrverkerier)

Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Den 1 september 2010 trädde den nya lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (LBE och FBE) i kraft. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Det är olyckor som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor eller explosivvaror ska ha eller måste ansöka om tillstånd.

Senast granskad/publicerad: