search
Sök
menu
Meny

Brandfarliga och explosiva varor

Brand- och explosionsrisker finns alltid i vår närhet, i varuhuset, på restaurangen, i skolan och på bensinmacken. Det beror på att i alla dessa miljöer finns brandfarliga varor.

Det handlar om vardagliga varor som tändvätska, målarfärg, spolarvätska eller gasol. Brandfarliga varor finns också i laboratorier, verkstäder och andra miljöer där människor använder dem i sina jobb. Då kan det vara fråga om acetylen, vätgas eller bensin.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Den 1 september 2010 trädde den nya lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (LBE och FBE) i kraft. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Det är olyckor som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor eller explosivvaror ska ha eller måste ansöka om tillstånd.