Fairtrade City

Rosor, kaffe och bananer som ligger i en kundkorg av stål.

Foto: Fairtrade Sverige

Här finns information om Fairtrade City som är en diplomering för kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030.

Jönköpings kommun är diplomerad till en Fairtrade City. Genom att välja en Fairtrade-märkt produkt eller motsvarande bidrar man till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

För att bli en diplomerad Fairtrade City måste följande kriterier uppfyllas:

  • Kommunen ska visa kopplingen mellan Fairtrade City-arbetet och övergripande program/strategier för Agenda 2030 och hållbar utveckling.
  • En samverkansgrupp med representanter från hela lokalsamhället – kommun, näringsliv och civilsamhälle – ska leda arbetet. I gruppen ska det finnas en ordförande och en kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.
  • Det ska tas fram en verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City inför varje år.
  • Varje år ska samverkansgruppen arrangera informations- och engagemangsaktiviteter på temat etisk konsumtion och hållbar handel. Samverkansgruppen ska även informera om att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.
  • Kommunen ska köpa in rättvist handlade produkter och arbeta för att öka andelen rättvist handlade produkter inom den offentliga konsumtionen. Rättvist handlade produkter följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Besök av Fairtrade?

Vill du att vi kommer till ditt arbete eller din förening och berättar om Fairtrade? Hör av dig!

Samverkansgrupp Fairtrade City Jönköping

Samverkansgrupp för Fairtrade City Jönköping består av följande personer:

Senast granskad/publicerad: